Naschools aanbod

Bommelstein en/of de ouderraad organiseert verschillende activiteiten als Schoolvoetbal en de Avondvierdaagse.

Verder neemt de school actief deel aan Playing for Success. Vier maal per jaar kunnen we kinderen van groep 6, 7 en 8, na schooltijd, een lesaanbod doen op de velden van Almere City FC, de Kemphaan en KAF (Schouwburg). Kinderen krijgen hier oefeningen waarbij het vooral gaat om succeservaringen. Voor meer informatie http://www.playingforsuccess.asg-almere.nl/.

Samen met Wendy Spooren van de Schoor wordt er via de Bommelbode aangegeven welke naschoolse activiteiten worden aangeboden.